51 de locuri de parcare pe străzile Pictor Pop și Ecaterina Varga, scoase la licitație

Primăria Municipiului Brașov anunță scoaterea la licitație a 51 locuri noi de parcare, pe străzile Pictor Pop (16 locuri) și Ecaterina Varga (35 locuri). Licitația va avea loc săptămâna viitoare, marți, 17 septembrie, de la ora 9.00 și respectiv 13.00. 


Luni, 16 septembrie, va avea loc o licitație pentru 46 de locuri de parcare în parcări de reședință, de asemenea nou-marcate (care nu au mai fost scoase la licitație până acum), pe strada Zizinului nr 40, 42 și 44 (14 locuri) și pe strada Fundătura Roșiorilor, zona de case (32 de locuri). Orele licitațiilor sunt 9.00 și respectiv 13.00. La licitația pentru locurile de parcare din Fundătura Roșiorilor pot participa și persoane care locuiesc la blocurile din B-dul 15 Noiembrie nr.80, 82, 84, 86, 88, 90. Ambele licitații vor avea loc în curtea interioară a Primăriei Brașov (Casa căsătoriilor).

Acte necesare:

cerere, documente privind domiciliul/rezidenţa: copie BI, CI, sau actul de proprietate, contract închiriere, act de donaţie sau moştenire, copie certificat înmatriculare a autovehiculului deţinut în proprietate sau folosinţă, documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat în formă autentică cu excepţia rudelor de gradul I, certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul), dovada că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii nr.189/2000 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative şi Hotărâri ale Consiliului Local Braşov (dacă este cazul), cuponul de pensie (soţ+soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor, declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public, cerere tip atribuire loc de parcare

Din 23 septembrie 2019 continuă procedurile de reatribuire a locurilor de parcare conform planificării anunțate în luna martie 
În sesiunea aprilie-iunie au fost licitate și atribuite 1090 de locuri de parcare în parcările de reședință din Brașov, în Astra I și II, Florilor-Craiter- Scriitorilor, Centrul Nou I și II, Noua – Dârste, Șchei – Zona Istorică, Tractorul, Triaj, Bartolomeu, Valea Cetății. Cele mai mari sume licitate și plătite au fost de 1.200 lei/an în Tractorul, și de 1.000 lei/an pe Carpaților.

Până la acest moment, numărul total de locuri de parcare de reședință amenajate în municipiul Brașov este de 44.373, iar numărul de abonamente valabile este de 37.865.

Adauga comentariu