Atenţie la arderile de mirişti şi vegetaţie uscată! În ultima săptămână, forțele ISU Brașov au intervenit la 32 de incendii de vegetație

Având în vedere încălzirea vremii şi a faptului că se apropie perioada curăţeniei de primăvară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Țara Bârsei” al județului Brașov atrage atenţia cetăţenilor despre pericolul pe care îl reprezintă arderile necontrolate de mirişti. Astfel de intervenții sunt dificile deoarece de cele mai multe ori autospecialele pompierilor nu pot ajunge în zona focarelor de incendiu datorită lipsei căilor de acces, nu exista surse de alimentare cu apă în zonă sau suprafața care arde este foarte mare (zeci de hectare).

În ultimele șapte zile, forţele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brașov au intervenit la 32 de cazuri, pentru stingerea incendiilor de vegetaţie. Au ars peste 50 de hectare de vegetație. De asemenea, în vederea diminuării numărului intervențiilor la incendiile de vegetație uscată, unitatea a transmis tuturor primăriilor din județ, precum și serviciilor voluntare pentru situații de urgență, reguli de prevenire specifice ce trebuie respectate de toți membrii comunităților locale. 

În unele cazuri, cetăţenii ard miriştile, resturile menajere sau vegetaţia uscată, fără a asigura supravegherea, fără a asigura măsurile de apărare împotriva incendiilor, în condiţii de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere, în apropierea şurilor, adăposturilor de animale sau furajelor, ceea ce conduce la propagarea rapidă a focului la gospodării şi anexele acestora, înregistrându-se pagube mari.

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Țara Bârsei” al județului Brașov face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor:

  • să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;
  • să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc.);
  • arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate;
  • cetăţenii se vor interesa la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii;
  • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă;
  • să asigure supravegherea permanentă a arderii şi să stingă jarul după încetarea acesteia.

Conform Legii 307 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 14, la nivelul localității, primarul are următoarele obligații: 

  • coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;
  • asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu; 
  • organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia.

Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător. Arderea miriştilor şi vegetaţiei uscate se face numai după ce a fost obţinut acordul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului, permisul de lucru cu foc de la primărie şi după de a fost înştiinţat Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de pe raza localităţii unde se defăşoara arderea.

Sursă foto: Info Trafic Făgăraș

Adauga comentariu