Autorizație de construcție în 7 zile. Doar pentru motive justificate și cu taxă de urgență

Primăria supune dezbaterii publice un proiect de hotărâre prin care autorizația se poate obține în 7 zile și nu în 30 de zile, dacă sunt motive justificate. Cei care doresc acest lucru vor plăti însă o taxă de urgență, plus 10% din taxa normală pentru autorizația de contrucție. Taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită sutorizația și se plătește înainte de emiterea acesteia. Această taxă nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 din Codul Fiscal.

„Având în vedere că se anticipează existența unui număr foarte mare de solicitări pentru a se elibera, în mod justificat, autorizații de construire în regim de urgență, respectiv în termen de până la 7 zile, calculat de la data depunerii cererii, raportat la noile reglementări imperative prevăzute de art. 7 alin. 1^6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la resursele umane alocate în acest scop de către autoritatea publică locală, prin serviciul de specialitate, cuantumul taxei pentru eliberare în regim de urgenţă este de 500 lei + 10% din taxa pentru eliberarea autorizației de construire, calculată conform art. 474 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare“, se arată în raportul proiectului de hotărâre.

„Astăzi lansăm în dezbatere publică un proiect de regulament care propune introducerea unui sistem de eliberare a autorizațiilor de construire în maxim 7 zile, pentru anumite cazuri justificate. Având în vedere volumul mare de documente depuse la Direcția Arhitect Șef, acest termen nu poate fi generalizat, dar le putem asigura această facilitate celor care au nevoie de această autorizație mai repede și sunt dispuși să plătească și o taxă de urgență”, a declarat viceprimarul Laszlo Barabas.

Adauga comentariu