Bilanțul activității IPJ Brașov pentru anul 2019. 27.615 de sancţiuni aplicate pentru viteză și 1.434 pentru utilizarea telefonului mobil la volan

Inspectoratul de Poliție Județean Brașov deține atributul de principală instituţie responsabilă cu asigurarea stării de securitate publică a judeţului, îndeplinind un rol activ în apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, precum şi respectarea ordinii şi liniştii publice.

Principalele obiectivele specifice asumate de Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov pentru anul 2019 au fost stabilite în conformitate cu priorităţile strategice ale Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției Române și adaptate realităţilor operative, fiind reprezentate de:

 • asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului;
 • creşterea capacităţii operaţionale pentru prevenirea, anticiparea şi combaterea infracţiunilor săvârşite de grupări infracţionale nestructurate;
 • prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a altor forme ale criminalităţii economico-financiare;
 • prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • toleranță zero la abaterile disciplinare;
 • eficientizarea managementului resurselor umane, logistice şi financiare;
 • îmbunătăţirea proceselor decizionale şi creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene;
 • asigurarea securităţii informaţiilor clasificate și a datelor cu caracter personal.

Nivelul de încadrare cu personal al unității, la data de 31.12.2019, era de 85,53%, în ușoară creștere față de finalul anului 2018, când gradul de încadrare era de 84,42 %.

Activități preventive 

La nivelul I.P.J. Braşov, în anul 2019 au fost stabilite patru domenii prioritare de prevenire a criminalităţii:

 • prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor;
 • prevenirea violenței intrafamiliale;
 • prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, pe cele două segmente:

                - prevenirea furturilor din locuinţe, curţi, anexe, gospodării;
                - prevenirea înşelăciunilor prin atribuirea de nume sau calităţi mincinoase;

 • siguranţa rutieră.

Activitățile preventive desfășurate au avut ca obiective informarea antiinfracţională şi antivictimală a minorilor pentru adoptarea unui comportament bazat pe respectarea legii şi a normelor sociale, diminuarea condiţiilor favorizante de comitere a infracţiunilor contra patrimoniului, informarea populației cu privire la măsurile antivictimizare și la normele legislative care vin în sprijinul victimelor violenței în familie și creşterea gradului de siguranţă a participanţilor la traficul rutier.

Activitatea de prevenire s-a materializat în 8 proiecte punctuale derulate pentru atingerea obiectivelor programelor de prevenire și 9 campanii de informare, 473 întâlniri cu grupurile ţintă ale programelor de prevenire, 97 acţiuni de distribuire a materialelor preventive, 311 articole cu tematică preventivă publicate în presa locală, 34 spoturi audio și video, peste 33.000 materiale informativ-preventive oferite.

Printre acțiunile preventive desfășurate în anul 2019, trebuie menționate activitățile care au contribuit la promovarea măsurilor preventive și îmbunătăţirea imaginii instituției în comunitatea brașoveană:

 • Săptămâna prevenirii criminalităţii
 • Campania ,,Fără telefon la volan”
 • Ziua Internațională a Copilului
 • Ziua Europeană de Prevenire a Furturilor din Locuințe
 • Proiectul Academia Seniorilor
 • Ziua Poliției Române
 • Ziua Națională a României
 • Parteneriatul cu SC SPIN IT deținătoarea SDS - Safe Driving School. În cadrul parteneriatului au fost organizate cursuri de conducere defensivă pentru polițiști și campanii de sensibilizare și conștientizare a conducătorilor auto în scopul prevenirii accidentelor de circulație. Astfel, începând cu anul 2018, în urma încheierii parteneriatului cu SC SPIN IT, deținătoarea SDS - Safe Driving School, au urmat cursuri de conducere defensivă 211 polițiști, ce provin în special din structurile operative, activitatea continuând și în 2020.
 • Proiectul ERA - Educație, Responsabilitate, Atitudine, derulat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov și Clubul Prorraly Brașov, pentru informarea și conștientizarea elevilor din clasele a XII-a asupra riscurilor la care se pot expune atunci când nu respectă regulile de circulație în calitate de conducători auto.

Activități desfășurate în folosul comunității

În scopul menținerii climatului de ordine și siguranță publică, în cursul anului 2019, structurile inspectoratului au organizat şi efectuat 1.257 razii și acţiuni de amploare/cu efective mărite şi 8.864 controale directe care au avut drept rezultat constatarea a 1.803 infracțiuni, dintre care 1.225 în flagrant, aplicarea a 74.515 contravenţii în valoare totală de aproximativ 25.500.000 lei, respectiv confiscarea/ indisponibilizarea a 20 autovehicule, dintre care 18 autoturisme.

Pe un alt palier deosebit de important al structurilor de ordine publică s-au situat activităţile preventive şi de intervenţie desfăşurate în comunitate, materializate în:

 • gestionarea a 51.984 apeluri prin S.N.U.A.U. 112, cu o medie lunară de media lunară 4.332 apeluri și o media zilnică de 142 apeluri, fără a fi înregistrate probleme deosebite;
 • realizarea a 45.094 de intervenţii la evenimente, aplanarea a 3.312 stări conflictuale, soluționarea a peste 11.000 de petiţii şi derularea a 2.805 activităţi educativ-preventive în mediile considerate vulnerabile.

Pe linia managementului operaţional al planificării şi executării principalelor acţiuni din domeniul ordinii şi  siguranţei  publice, I.P.J.  Braşov a  fost  principala  forţă  care, alături de celelalte structuri ale M.A.I., a contribuit la asigurarea unui climat civic necesar bunei desfăşurări a activităţilor, participând la multiple misiuni comune de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, precum și la manifestările organizate pe raza judeţului, fără a fi înregistrate probleme deosebite.

Pe linie de cazier judiciar, au fost eliberate 73.875 certificate de cazier judiciar, 9.701 copii cazier judiciar, 2.649 situații generale juridice şi 54 extrase de cazier judiciar.

Un element de noutate în activitatea specifică l-a constituit intrarea în vigoare a Legii nr. 118 din 20.06.2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, aspect ce a determinat o implicare crescută a personalului pentru aplicarea corectă a acesteia și transpunerea în practică. Astfel, urmare a intrării în vigoare a actului normativ la data de 25.07.2019, au fost eliberate adeverințe de integritate comportamentală pentru 8.119 solicitanți.  

Combaterea criminalității

În anul 2019, în conformitate cu obiectivul asumate, polițiștii brașoveni au desfășurat o activitate susținută pe linia soluționării dosarelor penale, astfel că, în urma colaborării fructuoase cu instituțiile de parchet, au fost soluționate 16.638 dosare.

Pe segmentul infracționalității judiciare, pe principalele genuri de fapte, este înregistrată o ușoară creștere la infracțiunile de furt (+2,81%), de regulă manifestate prin complexitate redusă (ex. sub forma furturilor de pe raft), dar sunt înregistrate scăderi la furturi manifestate în forme mai complexe precum furtul din locuințe - 12,45%, prin efracție - 31,02%, cu chei potrivite - 33,93%, prin escaladare - 28,85%, din buzunare, poșete, genți - 13,31%, de și din case de bani - 76,92%, din autovehicule - 23,85%.

Sunt înregistrate, totodată, scăderi la infracțiuni precum ucidere din culpă total (-26,67%), uciderile din culpă săvârșite de conducători auto (-30%), agresiune sexuală (-30,35%), ultrajul (-22,22%) și înșelăciunea prin nume sau calități mincinoase (ex. în forma “metoda accidentul”, cu -47,33%).

Activitatea de constatare a infracționalității economico-financiare înregistrează o creştere cu +434 infracţiuni, aspect determinat de intensificarea activităţilor de control efectuate în teren de către poliţiştii specializaţi. Astfel, au fost organizate şi efectuate 122 acţiuni, dintre care 20 cu efective mărite, având ca scop asigurarea legalității funcționării agenților economici de pe raza județului.

Domeniile prioritare avute în vedere la nivel national, analizate ca indicatori de performanță pe linie de investigare a criminalității economice, au fost combaterea evaziunii fiscale, spălarea banilor, contrabandă, combaterea corupției și achiziții publice, drepturile de proprietate intelectuală.

La infracţiunile sesizate contra vieţii se constată scăderea cu -32,81%, ocrotirea vieții persoanei fiind principala noastră prioritate.

De remarcat este capacitatea de reacţie promptă a structurilor judiciare în cazurile de criminalitate gravă, pe fondul unor bune relații de colaborare polițist-procuror, începând cu anul 2010 toate infracţiunile de mare violenţă înregistrate, inclusiv cele din 2019, fiind soluţionate, iar autorii identificaţi şi traşi la răspundere penală.

Urmare eforturilor depuse de poliţişti pentru menţinerea siguranţei în spaţiul public, în anul 2019 s-a înregistrat o scădere a infracționalității stradale cu -9,21% (-43 fapte comparativ cu anul 2018).

Astfel, furtul comis pe segmentul stradal înregistrează o scădere cu -10,81%, acelaşi trend fiind înregistrat în cazul furturilor din societăţi comerciale (-21,05%), furtul din buzunare, poşete, genţi (-9,18%), furtul din auto (-19,19%). De asemenea, tulburarea ordinii şi liniştii publice înregistrează o scădere cu -42,86%.

Pe segmentul infracţionalităţii itinerante, a reieşit faptul că principalele ţări de destinaţie a infractorilor cu domiciliul în Braşov sunt Italia, de la începutul anului fiind arestate sau reținute 28 persoane pe teritoriul acestui stat, această ţară fiind urmată de Germania (26 persoane), Marea Britanie (23 persoane), Franța (17 persoane) și Suedia (13 persoane).

În anul 2019 polițiștii au instrumentat 31 dosare penale având ca obiect fapte săvârşite de cetăţeni români în străinătate sau fapte comise de cetăţenii străini pe teritoriul României.

În vederea prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale ce reglementează regimul arme, explozivi şi substanţe periculoase, în perioada evaluată au fost organizate şi executate acţiuni şi controale, dispuse prin cele 270 planuri de măsuri şi de acţiune, concretizate prin aplicarea a 41 sancțiuni contravenționale în valoare aproximativă de 20,1 mii lei, confiscări de bunuri (dintre care 938,4 kg articole pirotehnice, 128 arme ridicate în vederea confiscării, 783 bucăți de muniție confiscată, 820 kg carne de vânat), dar și întocmirea de dosare penale pentru infracțiunile constatate. În perioada evaluată s-au dispus 89 măsuri de anulare a dreptului de port și folosință, precum și 21 măsuri de suspendare a acestui drept.

O preocupare constantă a polițiștilor brașoveni a reprezentat-o combaterea delictelor silvice, în urma activităţilor desfăşurate în cursul anului 2019 pe acest domeniu de activitate, fiind înregistrate următoarele rezultate:

 • acţiuni executate: 1406
 • mijloace de transport verificate: 3338
 • societăţi comerciale controlate cu obiect de activitate în domeniul silvic: 114
 • contravenții aplicate total: 434 în valoare de 976.500 lei
 • total material lemnos confiscat: 3694,75 mc
 • valoarea materialului lemnos confiscat: 987.470 lei

În domeniul sistemelor de securitate au fost efectuate peste 2.900 controale și reverificări la obiectivele de interes de pe raza județului (societăți specializate de pază, unități și instituții de interes public, unități bancare/instituţii de creditare din categoria organizaţiilor cooperatiste şi I.F.N., unități aparținând C.N. Poşta Română, unităţi comerciale - hyper/super/market-uri, centre comerciale, mall-uri,  săli şi incinte de exploatare a jocurilor de noroc, ATM - uri destinate tranzacțiilor cu numerar). În urma acestora, ca urmare a constatării unor nereguli, au fost aplicate 214 sancțiuni contravenționale în valoare aproximativă de peste 585.000 lei sau au fost dispuse măsuri concrete de remediere. De asemenea, 10 licenţe ale firmelor de pază au fost radiate, iar 2 licenţe au fost anulate.

Activitatea specifică desfăşurată de către polițiștii criminaliști, a constat în efectuarea a 4.937 de cercetări la faţa locului, pe  baza urmelor papilare, ridicate de la fața locului și rămase după eliminare, fiind identificate 249  de persoane.

Pe segmentul siguranței în școli, în perioada analizata, la cele 421 unităţi de învăţământ preuniversitare, au fost organizate şi s-au executat 523 acţiuni şi controale pentru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, 64 de acțiuni pe linia prevenirii absenteismului şcolar și 289 de  acțiuni pe segmentul respectării regimului circulației rutiere.

Cu ocazia activităţilor organizate au fost aplicate 145 sancţiuni contravenţionale,  au fost aplanate 67 stări conflictuale, fiind conduse la sediile politiei 29 persoane. Pe linia verificării respectării prevederilor legale privind interzicerea comercializării băuturilor alcoolice, a tutunului şi a unor produse alimentare de către agenţii economici ce îşi desfăşoară activitatea în incinta sau zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, au fost verificaţi 38 de agenţi economici, fiind aplicate 7 sancţiuni contravenționale.

În contextul intrării în vigoare a Legii nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 213/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, polițiștilor le-a fost conferit atributul legal de a emite ordine de protecție provizorii, un instrument de lucru util și eficient, atunci când constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică.

Astfel, pentru asigurarea protecției victimelor violenței domestice, în anul 2019 polițiștii au emis 314 ordine de protecție provizorii, aspect care a conferit o încredere crescută a victimelor în autoritatea polițistului și în rolul său de protector al oamenilor.

În corelare cu efortul instituțional depus pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, în perioada de referință efectivele de asalt ale structurii de acțiuni speciale au executat 630 de misiuni specifice. Compartimentul pirotehnic a executat 155 de misiuni în 2019, un accent deosebit fiind pus pe controalele tehnice de specialitate, cu rol preventiv. Un accent important a fost pus pe instruirea practică a polițiștilor din cadrul structurilor operative de ordine publică, transporturi și poliție rutieră, în  scopul  restabilirii prompte a climatului de ordine publică, fiind instruiți în domeniul tacticii polițienești și a utilizării armelor de foc 1.179 polițiști, activitate ce va fi continuată și în anul în curs.

Statisticile indică un nivel crescut al fermităţii structurilor operative, corelat cu situaţia operativă înregistrată pe parcursul anului 2019. Astfel, un număr de 745 persoane au fost introduse în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov. Persoanele private de libertate au fost introduse în arest în baza a 644 ordonanţe de reţinere, dintre care 199 transformate în mandate de arestare preventivă, 31 mandate de executare a pedepsei și 70 mandate de arestare preventivă.

Siguranța rutieră

În domeniul siguranței rutiere, pe parcursul anului 2019, structurile de profil au derulat acţiuni preventive în locurile şi intervalele cu risc major de accident, în paralel cu desfăşurarea activităţilor necesare pentru combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere.

Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor de circulaţie grave, comise în perioada de referință, relevă o creştere uşoară cu +2 a numărului de accidente grave (procentual +0,68%), scăderea cu -14 a numărului persoanelor decedate (procentual -23,73%), respectiv creşterea cu + 35 a numărului răniților grav (procentual +11,05%).

Principalele cauze generatoare a accidentelor rutiere grave sunt: viteza excesivă şi neadaptată la condiţiile de drum (reprezintă principala cauză generatoare de accidente), abateri săvârşite de pietoni și neacordarea priorităţii pietonilor.

În scopul contracarării cauzelor care au generat producerea de accidente rutiere grave, efectivele de poliţie rutieră au organizat şi desfăşurat 4.733 acţiuni privind respectarea normelor rutiere.

Cu ocazia activităţilor desfăşurate în teren s-au aplicat 62.304 sancțiuni contravenţionale la regimul circulaţiei.

În anul 2019 au fost efectuate 1872 constatări la alcool, dintre care 534 reprezintă infracțiuni și 1338 contravenții. Pe linia transportului de persoane (public și în regim de taxi) și de mărfuri au fost aplicate 5.183 sancțiuni contravenționale, iar pentru utilizarea telefonului mobil ori a altor dispozitive mobila la volan au fost aplicate 1.434 sancțiuni contravenționale.

Au fost reţinute 7.018  permise (1.338 pentru consumul de alcool, 746 pentru viteză excesivă, 1.472 pentru nerespectarea regulilor privind depășirea, 475 pentru neacordarea priorității pietonilor) şi au fost retrase până la remedierea defecţiunilor un număr de 3.202 certificate de înmatriculare.

Activitate desfăşurata în vederea combaterii cauzelor generatoare a înregistrat următoarele repere de activitate:

 • Viteza - au fost aplicate 27.615 sancţiuni;
 • Pietoni - au fost aplicate 2.210 sancţiuni;
 • Neacordarea priorităţii pietonilor - au fost aplicate 475 sancţiuni.

Activitățile de verificare în trafic a respectării legislaţiei din domeniul rutier au condus la constatarea a 2.121 infracţiuni la regimul circulației.

În domeniul rutier, în perioada de referință s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore în cazul a 38 suspecți. De asemenea, s-a dispus măsura arestării preventive în cazul a 9 inculpați, măsura arestului la domiciliu față de 1 inculpat, iar cu privire la 5 inculpați s-a dispus măsura controlului judiciar.

O activitate susținută a fost înregistrată pe domeniile asigurării permanente a stării de viabilitate a drumurilor publice, identificării zonelor în care înregistrăm frecvent accidente rutiere și adoptării unor masuri tehnice menite să conducă la reducerea riscului rutier.

Priorități instituționale în anul 2020

Pentru anul 2020, obiectivele asumate de conducerea inspectoratului, adaptate priorităților strategice ale M.A.I. și necesităților populației sunt:â

 • Creşterea calităţii serviciului de ordine publică, precum şi a nivelului de siguranţă a persoanelor şi bunurilor
 • Creșterea prezenței și vizibilității a polițiștilor în teren
 • Creşterea capacităţii de răspuns a structurilor operative
 • Monitorizarea grupărilor infracţionale nestructurate, a persoanelor care prezintă interes din punct de vedere poliţienesc, respectiv cunoaşterea, monitorizarea şi dezamorsarea stărilor conflictuale latente din comunitate
 • Diminuarea continuă a riscului rutier şi creşterea nivelului de siguranţă pe drumurile public
 • Asigurarea legalității funcționării operatorilor economici de pe raza județului
 • Monitorizarea permanentă a stadiului soluționării dosarelor penale și dirijarea efortului instituțional în sensul intensificării și îmbunătățirii activității de soluționare a acestora
 • Continuarea procesului de modernizare și reorganizarea a structurilor funcţionale şi operaţionale în domeniul ordinii și siguranței publice
 • Dezvoltarea şi eficientizarea cooperării cu toate instituţiile din cadrul sistemului de apărare şi securitate naţională
 • Întărirea capacităţii de apropiere a cetățeanului
 • Continuarea procesului de iniţiere şi derulare, în cooperare cu societatea civilă și instituțiile partenere a unor programe pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii
 • Dezvoltarea capacităţii de atragere a fondurilor nerambursabile
 • Dezvoltarea pregătirii profesionale a poliţiştilor
 • Îmbunătățirea continuă a activităţii pe componenta de prevenire a corupției în rândul personalului

 

Adauga comentariu