Consiliul Județean a finanțat proiecte culturale, sportive și biserici. Suma alocată pentru lăcașurile de cult este aproape egală cu cea pentru cultură sau sport

Bugetul programului destinat finanțării proiectelor culturale ale ONG-urilor a fost de 1.150.000 lei. Un număr de 24 de proiecte dintre cele 36 depuse au obținut peste 70 de puncte – reprezentând punctajul minim pentru ca un proiect să devină finanțabil. Dintre acestea, doar 19 s-au înscris în bugetul de 1.150.000 lei alocat acestui program.

În consecință, autoritatea contractantă a luat decizia realocării unor sume neutilizate în cadrul altor programe, respectiv suplimentarea cu 300.000 de lei a bugetului proiectelor culturale depuse de ONG-uri. Astfel, vor beneficia de finanțare nerambursabilă toate cele 24 de proiecte care au îndeplinit criteriul privind punctajul minim. 

Pentru finanțarea proiectelor destinate sporturilor olimpice a fost propusă în bugetul județului pe anul 2019 suma totală de 600.000 de lei. Toate cele 9 proiecte depuse au primit finanțare, fiind atribuită suma totală de 389.129,21 lei.

Pe lângî acești banu se va aproba și  programul de finanțare destinat federațiilor sportive care va beneficia de un buget  total de 300.000 de lei, iar regulamentul de acordare urmează să fie aprobat în ședința de plen din luna iulie. Programul de finanțare destinat federațiilor sportive va beneficia de un buget  total de 300.000 de lei, iar regulamentul de acordare urmează să fie aprobat în ședința de plen din luna iulie. 

În vederea finanțării proiectelor destinate sportului pentru toți a fost alocată în bugetul județean suma totală de 300.000 de lei. Doar 3 proiecte din cele 5 depuse au fost conforme cu cerințele Ghidului solicitantului, ele primind o finanțare în valoare totală de 162.769,24 lei.

1 milion de lei pentru biserici

Din bugetul judeţului Brașov au fost alocate sume totalizând 1.000.000 de lei pentru completarea fondurilor proprii destinate întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult, construirii şi reparării lăcaşurilor de cult, conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu cultural, construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, în conformitate cu prevederile OG 82/2001. Un număr de 126 de unități de cult au primit finanțare, bugetul fiind epuizat. 

„De la un an la altul am constatat o creștere a calității proiectelor depuse în cadrul tuturor programelor de finanțări nerambursabile acordare de Consiliul Județean Brașov. Proiectele sunt din ce în ce mai bune, în special în domeniul cultural, fapt care ne bucură și ne îndreptățește să ne gândim la o majorare a sumelor pe care le vom aloca în viitor. De altfel, tocmai pentru a veni în sprijinul beneficiarilor care își propun să aducă plus-valoare în aceste domenii am decis să realocăm fondurile fondurile rămase necheltuite, astfel încât să susținem toate proiectele care au întrunit criteriile de eligibilitate”, a spus Tóásó Imelda, vicepreședintele CJ Brașov care a coordonat derularea programelor de finanțări nerambursabile. 

Lista cu toate proiectele finanțate de consiliul judetean poate fi consultată pe www. site.judbrasov.ro.

Sursa: Consiliul Județean Brașov.

Adauga comentariu