Consiliul Județean se informatizează și renunță la hârtie. Informațiile vor fi accesibile non stop, iar solicitările se vor rezolva mult mai rapid

Consiliul Județean Brașov este primul consiliu județean din România care implementează un sistem informatic integrat privind digitalizarea administrativă. Consiliul Contractul este în valoare de 1.579.939,00 lei fără TVA, durata acestuia fiind de 18 luni.

În cadrul proiectului se va implementa un sistem informatic integrat (portal web, captură documente, arhivare electronică, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică și management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot aparea în fluxurile informaționale ale instituției și reducerii întârzierilor în procesul decizional, cu impact asupra activităților operative ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov.

 „Am participat alături de colegii mei la prezentarea sistemului informatic pe care îl vom implementa la nivelul instituţiei, un sistem care va contribui în mod esenţial la debirocratizarea activităţii noastre. Mă bucur că suntem primul consiliu judeţean din România care va dispune de astfel de sistem informatic integrat privind digitalizarea administrativă. Iată că accesăm fonduri europene pe toate programele şi axele pentru care suntem eligibili, Programul Operaţional Capacitate Administrativă fiind un alt instrument prin intermediul căruia am atras finanţări nerambursabile pentru judeţul Braşov”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Ca o continuare firească a acestui proiect, Consiliul Județean Brașov a semnat în data de 22 mai 2020, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, un nou contract de finanțare, cel pentru proiectul „Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competenta Consiliului Județean Brașov”, în valoare de 2.964.024,96 lei. Acest proiect vizează digitalizarea administrativă pentru cele unitățile medicale din subordine și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Digitalizarea administrației va permite ca procedurile administrative să se desfășoare fără constrângeri geografice sau de timp, contribuind astfel la un confort sporit pentru cetățeni și firme private. Acest lucru va face serviciile administrative accesibile 24 de ore pe zi, scurtând drastic timpul de reacție și scutind eforturi importante depuse în prezent cu activitatea administrativă curentă, în același timp contribuind la o transparență efectivă a activității instituției publice.

Printre avantaje se numără:

Furnizarea de informații administrative prin mijloace electronice. Va fi posibilă obținerea electronică a documentelor administrative, a reglementărilor naționale și locale, a planurilor și a performanței măsurilor și proiectelor derulate de Consiliul Județean Brașov, obținerea de rapoarte și informații statistice 24 de ore pe zi.
Depunerea electronică (cerere, notificare etc.). Va fi posibilă depunerea solicitărilor de la domiciliu sau de la birou, 24 de ore din 24.
Proceduri electronice pentru venituri și cheltuieli. Va fi posibil să se construiască bugetul instituției într-un timp mult mai scurt și cu o acuratețe mult mai mare, iar cetățenii și firmele private pot să plătească taxe și impozite prin intermediul internetului.
Documente electronice. Practic, toate documentele generate de administrație se vor elabora pe cale electronică (fără hârtie), prin implementarea tehnologiei de semnătură electronică și arhivă electronică.

Adauga comentariu