Din ianuarie 2020 Primăria aplică impozitarea cu până la 500% pentru clădirile neîngrijite. Suma de plată va fi stabilită după o analiză și un punctaj realizat de o comisie. S-au trimis deja 500 de somații

Polițiștii locali de la Biroul Disciplina în Construcții au trimis somații brașovenilor care dețin imobile în stare avansată de degradare. Peste o sută de proprietari de astfel de clădiri au primit astfel de adrese prin care sunt informați cu privire la prevederile Ordonanței nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, ale Legii 153/2001 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, dar mai ales le sunt prezentate, din nou, prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, și ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții.

Documentul adresat proprietarilor de imobile vizați, se încheie cu atenționarea că nerespectarea prevederilor legale în vigoare, atrage răspundere civilă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, acestea fiind direct răspunzătoare, în cazul în care se produc accidente.

Comisia de identificare a imobilelor aflate în situații avansate de degradare a inventariat în jur de 180 de imobile cu potențial de risc (cele mai multe situate în Centrului Istoric), motiv pentru care Biroul Disciplina în Construcții a emis aproape 500 de astfel de somații, în decursul acestui an.

Din 2020, cei care nu arată intenția de a repara clădire vor avea impozit mult mai mare, în unele cazuri și până la 500%. Inițiativa nu este uan rea, dar este posibil ca unii proprietari să fie pensionari cu venituri mici, care nu își permit astfel de investiții și automat nu vor avea cum să plătească și impozitul de 500%.

Impozit mărit după un punctaj. Vedeți criteriile

Primăria are un regulament cadru privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe clădire si a impozitului pe teren pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Braşov. Există și o Comisie mixtă formată din câte un reprezentant al Serviciului Autorizări în Construcţii, al Poliţiei Locale a Municipiului Braşov şi al Direcţiei Fiscale cu atribuții identificare si evaluare pe teren a:

1) clădirilor aflate în stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, având fațade şi/sau împrejmuiri nereparate, necurăţate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură;

2) terenurilor din intravilan aflate în stare de paragină, acoperite de buruieni, părăsite/abandonate, insalubre sau alte situatii de asemenea natură.

ajorarea impozitelor pentru terenuri, curți și construcții urmează să fie proporţională cu punctajul acordat, după cum urmează:
• 11 puncte – majorare cu 100 %
• 12 puncte – majorare cu 150 %
• 13 puncte – majorare cu 200 %
• 14 puncte – majorare cu 250 %
• 15 puncte – majorare cu 300 %
• 16 puncte – majorare cu 350 %
• 17 puncte – majorare cu 400 %
• 18 puncte – majorare cu 450 %
• 19 puncte – majorare cu 500 %

Majorarea impozitelor pentru clădiri urmează să fie proporţională cu punctajul acordat, după cum urmează:
• 14 puncte – majorare cu 100 %
• 15 puncte – majorare cu 200 %
• 16 puncte – majorare cu 300 %
• 17 puncte – majorare cu 400 %
• 18 puncte – majorare cu 420 %
• 19 puncte – majorare cu 440 %
• 20 puncte – majorare cu 460 %
• 21 puncte – majorare cu 480 %
• 22 puncte – majorare cu 500 %

Criteriile de încadrare

Pentru terenurile virane

1. Grad de expunere al zonei pe baza zonei de impozitare: Zona A - 4 puncte; Zona B - 3 puncte; Zona C - 2 puncte; Zona D - 1 punct
2. Grad de îngrijire
a. Vegetaţie neîngrijită X[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
b. Deşeuri depozitate pe parcelă X[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
c. Resturi provenite din lucrări de construcţii X[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
d. Aspectul general al terenului (amenajat/accidental ) X[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
3. Starea împrejmuirii(nu există)                 X[ ]  1[ ] 2[ ] 3[ ]

Dacă suma finală a punctelor este peste 10, terenul este declarat neîngrijit şi poate fi aplicată majorarea impozitului.

Pentru terenurile ocupate cu construcţii (curte cu construcţii)

Curţi

1. Grad de expunere al zonei pe baza zonei de impozitare: Zona A - 4 puncte; Zona B - 3 puncte; Zona C - 2 puncte; Zona D - 1 punct
2. Starea împrejmuirii( nu există)           X[ ] 1[ ]    2[ ]  3[ ]
3. Grad de îngrijire a curţii
a. Vegetaţie neîngrijită X[ ] 1[ ]   2[ ] 3[ ]
b. Deşeuri depozitate pe parcelă X[ ] 1[ ]      2[ ] 3[ ]
c. Resturi provenite din lucrări de construcţii X[ ] 1[ ]   2[ ] 3[ ]
d. Aspectul general al terenului X[ ] 1[ ]   2[ ] 3[ ]

Dacă suma finală a punctelor este peste 10, terenul este declarat neîngrijit şi poate fi aplicată majorarea impozitului.

Construcţii

1. Grad de expunere al zonei pe baza zonei de impozitare: Zona A - 4 puncte; Zona B - 3 puncte; Zona C - 2 puncte; Zona D - 1 punct
2. Grad de îngrijire a clădirii
e. Starea acoperisului X[ ] 1[ ]   2[ ] 3[ ]
f. Starea şi funcţionalitatea burlanelor sau sistemelor de evacuare ale apelor meteorice       X[ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]
g. Căderi de tencuială X[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
h. Starea şi aspectul zugrăvelii X[ ] 1[ ]   2[ ] 3[ ]
i. Starea şi aspectul tâmplăriei exterioare X[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]

Dacă suma finală a punctelor este peste 13, clădirea este declarată neîngrijită şi poate fi aplicată majorarea impozitului.

Punctajul acordat este între 1 şi 3 în felul următor:
• 3 – degradări mari, probleme serioase
• 2 – degradări medii, probleme de importanţă medie
• 1 – degradări mici, probleme de importanţă mică

 

 

 

Adauga comentariu