FOTO VIDEO Stadiul lucrărilor de închidere a celulelor 1 și 2 de la depozitul ecologic Fin Eco

Firma Fin Eco, proprietarul depozitului ecologic de deșeuri, a prezentat astăzi stadiul lucrărilor de închidere a celulelor 1 și 2 ale depozitului.

„Este o investiție de aproximativ 3 milioane de euro, care constă în impermeabilizarea și închiderea celulelor 1 și 2. Stadiul lucrării este, la acest moment, de aproximativ 80% din punct de vedere fizic, fiind în curs lucrările de terasare. În acest moment lucrăm la finalizarea remodelării celulelor. După finalizarea excavației, va trebui să completăm și să așternem un strat de pământ cu o grosime de 50 cm, pentru regularizarea suprafețelor, în vederea instalării celor trei tipuri de geomembrană care vor impermeabiliza celula. Concret, micșorăm suprafața celulelor și din acest motiv am coborât șapte metri față de cota inițială, prin excavarea deșeului existent, îl taluzăm, îl acoperim cu pământ și montăm membranele. Investiția se va finaliza cu captarea biogazului din corpul celulelor, transportul său către o faclă unde va fi ars, astfel încât va fi eliminat orice miros și orice alt inconvenient. Conform graficului, finalizarea lucrărilor este la sfârșitul lunii mai. Dacă avem vreme bună, în aproximativ trei săptămâni terminăm partea de remodelare, care este cea mai consumatoare de timp, iar la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie vom avea montate instalațiile de captare și ardere“ Bogdan Mitache, șef șantier, reprezentantul firmei care execută lucrările.

Stadiul lucrărilor de închidere a celulelor 1 și 2 de la depozitul ecologic Fin Eco:

Terasamente deșeu celula 1+2 în vederea modelării grosiere
Consta în excavații ,,berme”, drumuri de acces, taluzuri având panta de 1:3, însumând aproximativ 122.000 m³.

Așternerea pământului de regularizare/sterilizare - 50 cm
Umplutura cu pământ realizată pentru acoperirea suprafețelor excavate conform proiectului, cu strat de pământ având grosimea de 50 cm, cu rol de regularizare (obținerea unor suprafețe regulate, respectiv sterilizate, însumând aproximativ 22.500 m³)

Impermeabilizarea depozitului inclusiv realizarea straturilor drenante (inclusiv testări)
Constă în așternerea unor geocompozite cu rol de captare și drenare a apelor, respectiv impermebilizarea biogazului. În total, cele trei straturi însumează aproximativ 135.000 de mp.

Așternerea pământului de recultivare - 85 cm
Peste cele trei geocompozite, se așterne un strat de pământ cu rol de recultivare, având o grosime de 85 cm și care însumează aproximativ 30.000 m³.

Așternerea pământului vegetal 15 cm, înierbări și plantații
Ultimul strat de pământ este reprezentat de așternerea unui strat de pământ vegetal, având grosimea de 15 cm, însumând aproximativ 5500 m³, care vor acoperi o suprafață de aproximativ 36.000 de mp din suprafața totală a celor două celule. După finalizarea acestui strat de pământ se va realiza înierbarea acestor suprafețe.

Execuție foraje și puțuri captare biogaz pe celula 1 și 2
În cadrul acestui proiect s-au realizat un număr de 15 foraje noi pe celula 2 pentru captarea biogazului din depozit. Etapa următoare o reprezintă montarea puțurilor atât la forajele existente, cât și la forajele noi, proiectate și executate în total 51 bucăți.

Conducta transport biogaz diametru 90 mm
Pentru fiecare puț de captare a biogazului a fost prevazută o conductă de transport biogaz cu diam = 90 mm. Acestea vor fi branșate la sub-stațiile amplasate perimetral. În total se vor realiza aproximativ 4.000 m de conductă, pentru cele 51 de puțuri și care vor fi preluate de 7 sub-stații.

Conducta transport biogaz diam 200 mm
Din sub-stațiile proiectate, biogazul va fi transportat la instalația de ardere, prin conducte având diametrul de 200 mm, însumând aproximativ 1.000 m de conductă.

Instalație ardere biogaz
Instalația de ardere a biogazului, astfel transportat, are o capacitate de 1.750 m³/oră. Capacitatea faclei de ardere biogaz, de 1.750 m³/oră, este una dintre cele mai mari din țară și are capacitatea de a asigura captarea și arderea biogazului pentru toate cele șase celule ale depozitului ecologic zonal Brașov.

Reprofilare drum perimetral după realizarea lucrărilor de amenajare a celulelor 1 și 2
Drumul perimetral prevăzut în documentația tehnică este realizat pentru a facilita accesul auto în incinta depozitului și are o lungime de aproximativ 800 m liniari.

Execuție rigolă perimetrală de la baza depozitului
Rigola perimetrală cu o lungime de aproximativ 750 m are rolul de a prelua și dirija apele pluviale acumulate. 


 

Sursă foto/video: Primăria Brașov

Adauga comentariu