111 milioane de lei pentru repararea unui drum care deservește 13 localități

Consiliul Județean Brașov a lansat licitația pentru modernizarea unui drum important din județ care leagă 13 localități. Investiția se ridică la 111 milioane de lei.  Este vorba despre drumul interjudețean DJ 104A (Perșani-Victoria), DJ 105C (Victoria – Ucea de Sus) și DJ 105P (Ucea de Sus), cu o lungime totală propusă pentru modernizare de 49,039 km. 

Investiția cuprinde modernizarea sau amenajarea de trotuare, stații transport public, amenajare alveole stații, realizarea scurgerii apelor pluviale (rigole, sanțuri, drenuri, puțuri absorbante), realizarea de podețe transversale, podețe drumuri laterale, podețe accese, reabilitare 8 poduri, construire 7 poduri noi, dar și zid de sprijin din beton armat.

Achiziția se face cu fonduri europene. Durata contractului este de 33 de luni. Perioada de garanție a lucrărilor executate pentru această investiție va fi de 5 ani.

Prin această investiție se modernizează drumul care traversează localitățile Șinca Veche, Șercăița, Bucium, Mărgineni, Sebeș, Recea, Gura Văii, Lisa, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Viștea de Sus, Victoria și Ucea de Sus. 

În cadrul investiției antreprenorul va prezenta spre aprobare autorităților competente, va obține aprobare și va înainta reprezentantului beneficiarului un plan de management al traficului, descriind modul în care intenționează să reducă la minimum impactul activităților de construcții asupra circulației pe drumurile publice.

Pe partea de avize, sunt probleme la Electrica, de la care s-a primit aviz de amplasament nefavorabil, urmând ca solicitatntul să facă demersurile necesare pentru reglementarea instalațiilor electrice afectate.

De la Serviciul Rutier al Poliției s-a primit aviz de principiu favorabil pentru faza de proiectare, iar pentru faza de execuție constructorul trebuie să obțină aviz.

 

Adauga comentariu