1.369 de tineri s-au înscris la facultățile din cadrul Universității Transilvania, într-o singură zi. Când se afișează listele cu candidații admiși

Candidații ce vor să se înscrie la facultate sau master, vor putea alege între cele 100 de programe de licență, respectiv 74 de programe de masterat. 

Pentru studii universitare de licență cu frecvență există 2850 de locuri finanțate de la buget și 3200 de locuri în regim cu taxă, iar pentru învățământ la distanță sau cu frecvență redusă sunt disponibile peste 1300 de locuri cu taxă.

În ceea ce privește locurile finanțate de la bugetul de stat pentru programele de licență: 40 de locuri sunt destinate absolvenților de licee situate în mediul rural, 9 sunt locuri speciale pentru candidații de etnie rromă, pentru 44 de locuri vor concura etnici români din afara granițelor țării și alte 10 locuri vor fi atribuite candidaților proveniți din centre de plasament.

La concursul de admitere pentru programele de masterat sunt 1350 de locuri finanțate de la buget și 1600 de locuri cu taxă, 12 locuri pentru etnicii români din afara granițelor țării și 1 loc pentru candidații de etnie rromă.

Criterii admitere:

  • la toate programele de licență într-un concurs de dosare (pe baza mediei de la bacalaureat sau a unei combinații a acesteia cu note obținute la anumite discipline la bacalaureat sau în timpul liceului),
  • excepție: Facultatea de Medicină - probe de examen și Facultatea de Muzică - probe practice de specialitate

Înscrierile se fac online, în perioada 8-15 iulie 2020.

Probe:

  • 16-19 iulie: probele practice la Facultatea de Muzică, probele eliminatorii la programele din domeniul Științele Educației, respectiv probele la masterat la toate facultățile
  • 26 și 27 iulie: Facultatea de Medicină

Afișarea listelor cu candidații admiși:

  • candidații olimpici admiși și cei proveniți din centre de plasament: 10 iulie
  • candidații admiși de la facultăți: 20 iulie, excepție: Facultatea de Medicina: 27, respectiv 28 iulie

Pentru programele de masterat, admiterea va consta într-un interviu sau portofoliu, ponderea acestuia fiind variabilă, de la o facultate la alta. Un anumit procent din media de concurs îl va reprezenta nota obținută la examenul de finalizare a studiilor de licență.

Detalii privitoare la condițiile de admitere la fiecare program de studii se găsesc pe pagina web a Universității, la secțiunea „Admitere”.

 

 

 

Adauga comentariu