Agenția Metropolitană Brașov va administra Centrul de Afaceri din Bartolomeu. Mai întâi însă trebuie finalizată investiția care are trei ani întârziere

Pe 30 mai 2019, în ședința CL Brașov, urmează să fie aporbat parteneriatul între Municipiul Brașov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în vederea asigurării funcţionalităţii Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri (CATTIA) din str. Institutului, nr. 35.

Activitățile concrete pe care le va derula Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în procesul de administrare al Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri precum și modul de implementare al acestora va face obiectul unui Regulament de Organizare și Funcționare care va fi supus aprobării Consiliul Local al Municipiului Brașov anterior demarării acestora.

În baza acestui parteneriat, Municipiul Brașov se obligă:

a) să pună la dispoziţie clădirea Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri inclusiv mobilierul și dotările acestuia precum și toate utilitățile (apă, energie electrică, gaz, canalizare, salubritate, telefonie şi internet) necesare pentru funcționarea acestuia; 

b) să colaboreze cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă partenerul în implementarea eficientă a prezentului acord.

 

iar Agenția Metropolitană Pentru Dezvoltare Durabilă Brașov se obligă:

a) să asigure managementul activităților derulate în cadrul Centrului;

b) să gestioneze direct relațiile cu beneficiarii/clienții pentru spaţiile de incubare, transfer tehnologic, evenimente şi servicii din Centru;

c) să asigure personalul sau furnizorii pentru prestarea serviciilor către rezidenţii Centrului;

d) să se asigure de menținerea integrității patrimoniului Centrului;

e) să stabilească şi să menţină relaţii cu reţelele internaţionale de centre de afaceri şi incubatoare, fonduri de investiţii, fonduri de venture capital, angel investors, etc;

f) să reprezinte Centrul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

 

Obiectivul general al proiectului Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri Braşov este de a contribui la dezvoltarea economică şi socială a Polului de Creştere Braşov şi a competitivităţii economice a regiunii Centru prin susţinerea sectoarelor economice cu potenţial de creştere şi stimulare a colaborării în domeniul activităţilor de cercetare inovare.

 

Obiectivele specifice sunt:

1. Sprijinirea dezvoltării de noi afaceri în domenii viabile, în baza resurselor existente şi a necesităţilor actuale şi emergente ale pieţei, în domenii de vârf.

Serviciile de incubare ce urmează a fi oferite în cadrul Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri Braşov se adresează atât firmelor din judeţul Braşov, cât şi firmelor din judeţele Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu şi Alba. Firmele selectate în vederea incubării vor fi găzduite pe o perioadă de 3 ani, timp în care beneficiază de acces la infrastructura de spaţii – birouri, săli de întâlniri şi training, spaţii pentru evenimente, dotări IT&C, laboratoare – şi servicii de asistenţa si consultanţa specializata furnizate de structura de administrare direct sau prin alte entităţi specializate. Alături de sprijinul logistic specific proiectului, incubatorul va oferi un mediu prielnic dezvoltării afacerilor, prin facilitarea accesului firmelor la reţele antreprenoriale, a transferului de know-how şi prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate sau evenimente relevante (conferinţe, seminarii, expoziţii etc.).

Pe lângă spaţiul de incubare, este conceput un birou de reprezentanţă ce va fi pus la dispoziţie pe termen de maxim 1 an de zile pentru companii sau investitori care necesită un astfel de spaţiu pe perioada realizării unei investiţii sau a unui proiect de afaceri.

De asemenea, în zona de incubare este amenajat şi un birou de servicii care va fi utilizat de prestatorii de servicii cu care societatea de administrare va colabora în prestarea serviciilor de asistenţă şi consultanţă pentru companiile incubate.

 

2. Asigurarea premiselor de infrastructură pentru favorizarea transferului de know-how între structurile de cercetare şi dezvoltare şi mediul de afaceri

 

3. Sprijinirea medierii de afaceri între companii şi firme, cu precădere din zona Braşov şi/sau între acestea şi companii naţionale şi internaţionale, cu precădere în domenii de implementare a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi inovării.

 

Categoriile de beneficiari direcţi includ:

• firme active în domeniul energiei durabile, electrotehnicii, industriei aeronautice şi IT&C

• firme start-up din domeniul energiei durabile, industriei aeronautice,electrotehnică şi sectorul IT&C

• tineri specialişti din sectoarele menţionate anterior şi din domenii conexe

• reprezentanţe ale unor firme cu sedii principale în afara Braşovului,

• firme de consultanţă

• absolvenţii de studii doctorale şi postdoctorale,

• firme interesate de identificarea de furnizori de servicii si/ sau produse din domeniul tehnologiilor pentru energie regenerabilă, aeronautică, electrotehnică şi IT&C.

Categoriile de beneficiari indirecţi includ:

• organizatori de evenimente (expoziţionale şi de altă natură),

• comunităţi de specialişti şi practicieni,

• firme interesate de participarea la evenimente expoziţionale,

• comunitatea de afaceri la modul general.

• Municipiul Braşov, prin dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor, factor determinant al accelerării dezvoltării economice a zonei

• Locuitorii Municipiului Braşov şi ai localităţilor din Polul de Creştere Braşov.

Numai că până să vedem toate acestea puse în practică trebuie să așteptăm finalizarea Centrului de Afaceri, care se lasă așteptată și consumă o grămadă de bani din bugetul local. 

Adauga comentariu