Cinci oferte depuse pentru realizarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea străzii Narciselor. Soluția a fost însă aleasă înaintea realizării studiului

Luni, 10 iunie, a fost data limită pentru depunerea ofertelor în vederea elaborării documentației tehnice pentru SF „Modernizare strada Narciselor“. Scopul întocmirii documentației tehnice este acela de a lărgi și moderniza strada Narciselor, fiind vizată prelungirea acesteia până la intersecția cu DJ103, în Sânpetru, cu traversarea variantei de ocolire Brașov, prin realizarea unui pasaj suprateran sau subteran.

Strada Narciselor este văzută ca o soluție „pentru descongestionarea traficului de pe strada 13 Decembrie, împreună cu „realizarea pasajului hobanat de la Sala Sporturilor”.

Numai că soluția aceasta va genera o problemă pentru Sânpetru, deci pentru aceiași oameni pentru care se încearcă decongestionarea străzii 13 Decembrie. Ideea unei alte străzi care să preia din traficul actual este binevenită, numai că ea ar trebui gândită până la capăt. În acest caz, strada Narciselor va duce și va prelua trafic din același punct unde astăzi strada 13 Decemebrie duce și preia trafic, adică în singurul punct prin care se face legătura directă între Brașov și Sânpetru, giratoriul de pe DJ 103.

O variantă ar fi ca strada Narciselor să fie legată cu strada Galaxiei din Sânpetru pentru a avea un traseu complet separat de cel cu strada 13 Decembrie, astfel încât să se poată realiza o decongestionare mai eficientă.

Dar, în ceea ce privește de Studiul de Fezabilitate, nu ar fi trebui ca soluțiile să fie rezultatul acestui Studiu, după care să se ia decizia pe varianta cea mai bună? În cazul acesta se pare că decizia a fost luată înaintea realizării studiului de fezabilitate. Practic, e doar o bifare de procedură.

Foto giratoriu

Valoarea estimată a contractului pentru realizarea Studiului de fezabilitate este de 478.279,60 lei fără TVA, care include și suma de 130.000 de lei pentru realizarea altor studii (cum ar fi studii de coexistență cu anumite obiective din zona traseului străzii Narciselor), obținerea de avize, autorizații, acorduri.

Cele 5 firme care au depus oferte sunt: SC Bomaco SRL București, SC Beta Cops SRL București, SC Romasco Concept SRL Bucureşti, SC ING Proiect Management SRL Târgovişte, SC Peiesi SRL Iaşi. Va urma o perioadă de evaluare, la finalul căreia va fi anunțat câștigătorul.

Detalii Temă de proiectare

Strada care face obiectul temei de proiectare este strada Narciselor din Municipiul Braşov şi prelungirea acesteia până la intersecţia cu DJ 103 cu traversarea printr-un pasaj rutier a variantei de ocolire Braşov, care străbate partea de nord a municipiului făcând legătura între drumurile naţionale DN 11 Braşov-Bacău şi DN 13 Braşov-Sighişoara. Terenurile pe care se va realiza obiectivul de investiţii sunt situate pe teritoriile administrative ale municipiului Braşov şi comunei Sânpetru.

Prin HCL nr.57/21.08.2018, Consiliul Local al Comunei Sampetru, a aprobat trecerea din domeniul public al Com. Sânpetru a imobilului drum de exploatare identificat prin parcela cadastrala DE 590, de 478 în domeniul public al Municipiului Brasov, pe perioada determinată, până la finalizarea obiectivului de investiţii Modernizare str. Narciselor.

Prin HCL NR. 517/22.08.2018, Consiliul Local al Municipiului Brasov a aprobat preluarea din domeniul public al Com. Sânpetru a imobilului drum de exploatare identificat prin parcela cadastrală DE 590, de 478 în domeniul public al Municipiului Brasov, pe perioadă determinată, până la finalizarea obiectivului de investiţii Modernizare str. Narciselor.

Lungimea amplasamentului studiat este de aproximativ 2.830 m, lungime care cuprinde intersectarea cu varianta de ocolire Braşov.

Modernizarea strazii Narciselor va cuprinde:

- Modernizarea platformei drumului, prin dimensionarea sistemului rutier, respectiv a structurii ce urmează a fi proiectată, în baza datelor de trafic rezultate ca urmarea a realizării unui studiu de trafic, luându-se în calcul şi datele de perspectivă pe următorii ani, conform NE033/2004, toate acestea urmând a se realiza prin grija prestatorului; de asemenea, în raport cu intensitatea traficului şi cu funcţiile pe care aceasta urmeaza să le îndeplinească prin soluţia propusă de modernizare, proiectantul va clasifica strada ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane;

- Realizarea unui trotuar pe o parte a strazii şi a unei piste de biciclişti pe cealaltă parte;

- Realizarea de amenajări peisagistice, spaţii verzi pe ambele părţi ale străzii;

- Realizarea unei intersecţii denivelate în zona de intersecţie cu varianta de ocolire Braşov, ce va fi prevazută cu două benzi de circulaţie pe sens, cu trotuar pe o parte şi pistă de biciclişti pe cealaltă parte; Modul de realizare al intersecţiei denivelate constând într-o variantă supraterană şi o variantă subterană pentru traversarea variantei ocolitoare Braşov se vor propune în cadrul celor două scenarii prin documentaţia în faza studiu de fezabilitate de către proiectant, ca urmare a analizării constrângerilor din zona amplasamentului, a indicatorilor de trafic rezultaţi în baza studiilor şi a estimărilor de cost, urmând ca soluţia finală să fie aprobată de către beneficiar.

- Realizarea colectării şi evacuării apelor pluviale;

- Realizarea unui drum de exploatare pentru riverani. În zona există parcele de teren agricol la care accesul se face de pe traseul studiat. Pentru a se evita desfăşurarea traficului agricol pe ruta sudiată, se solicită prevederea unui drum de exploatare cu următoarele caracteristici: lăţimea părţii carosabile de 5 m, acostamente de câte 50 cm fiecare pe ambele părţi, amenajare strat balast + strat piatră spartă

-Realizarea de accese la proprietatile riveranilor în conformitate cu prevederile legale;

-Realizarea de rampe speciale de acces în zonele de intersecţie, treceri de pietoni pentru facilitarea accesului persoanelor cu deficienţe locomotorii,

-Realizarea de măsuri de siguranţa circulaţiei, atât pentru pietoni, cât şi pentru participanţii la trafic, respectiv prevederea de parapeţi de protecţie, unde este cazul, marcaje orizontale şi verticale, indicatoare de orientare etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-Realizarea iluminatului public stradal, pe toată lungimea străzii, inclusiv pasaj, de către un proiectant de specialitate atestat ANRE pentru astfel de lucrări.

Adauga comentariu