Consiliul Județean Brașov alocă 2,5 milioane de lei pentru cultură și sport în 2019

Pentru anul 2019 CJ Brașov a lansat spre consultare publică Ghidurile Solicitantului pentrufinanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov pe anul 2019 a proiectelor cultural și a proiectelor sportive. Cultura primește 1.600.000 de lei, iar sportul 900.000 de lei. Ghidurile sunt publicate pe site-ul ConsiliuluiJudețeanBrașov www.judbrasov.ro la secțiunea Anunțuri.

În 2019, o noutate a programului o reprezintă separarea solicitanților eligibili ai finanțării în două categorii: beneficiari de drept privat (ONG-uri) și beneficiari de drept public (autorități ale administrației publice locale, instituți ipublice de cultură).

Bugetul propus al programului destinat finanțării proiectelor culturale ale ONG-urilor este de 1.150.000 lei. Pentru proiecte cu un buget de peste 200.000 de lei, finanțarea nerambursabilă asigurată de CJ Brașov va fi de maximum 100.000 de lei. Un solicitant poate contracta maximum un proiect pe această axă.  În cazul proiectelor cu un buget sub 200.000 de lei, finanțarea de la Consiliul Județean va fi de 50.000 de lei. Un solicitant poate contracta maximum două proiecte în cadrul acestei axe de finanțare. Un solicitant poatea plica la ambele axe, dar poate contracta maximum 2 proiecte.

Bugetul propus pentru programul destinat finanțării proiectelor cultural realizate de entitățile publice este 450.000 de lei. Alocarea financiară nerambursabilă poate fi de maximum 15.000 lei, care reprezintă maximum 75% din valoarea eligibilă a proiectului.

Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive are un buget de 600.000 de lei.

Vor fi finanțate următoarele tipuri de proiecte:

Organizarea de competiții oficiale internaționale pentru seniori și juniori. Suma maximăn erambursabilă acordată pentru unproiect este de 120.000 de lei, respectiv 100.000 de lei. Un solicitant poate contracta maximum două proiecte.

Organizarea de competiții oficiale naționale pentruseniori. Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect este de 60.000 de lei. Un solicitant poate contracta maximum două proiecte.

Pregătire și participare la competiții officiale internaționale (individual și echipe). Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect este de 60.000 de lei, un solicitant având posibilitatea să contracteze un sigur proiect.

Pregătire și participare la competiții oficiale naționale (echipe și individual), pe eșaloane valorice. Pentru primul eșalon la echipe, respective pentru locurile 1-6 la individual, un solicitant va primi o finanțare nerambursabilă de până la 60.000 de lei. Pentru eșalonul secund la echipe, respective pentru locurile 7-10 la individual, un solicitant va primi o finanțare nerambursabilă de până la 50.000 de lei. Pentrue șaloanele inferioare la echipe, respectivpentru locurile 11-20 la individual, un solicitant va primi o finanțare nerambursabilă de până la 40.000 de lei.

„Programele de finanțări nerambursabile derulate de Consiliul Județean Brașov, indiferent de domeniul de aplicare, au ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor acestui judeţ, prin susţinerea unor proiecte sustenabile. De la an la an, numărul proiectelor depuse pe liniile de finanțare ale CJ Brașov a crescut, iar rapoartele de evaluare ne indică și o creștere a calitățiiproiectelor. Tocmai din acest motiv, în ciuda constrângerilor bugetare, am propus alocarea unui buget peste nivelul sumelor utilizate anul trecut pentru finanțarea proiectelor cultural și a celor de sport”, a declarat Imelda Tóásó, vicepreședintele CJ Brașov.

Adauga comentariu