Consiliul Județean Brașov a aprobat repartizarea cotei de 17,50% din impozitul pe venit. Orașele și municipiile nu au primit bani

Consiliul Județean Brașov a aprobat azi repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,50% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform Legii nr. 50 din 2019, legea bugetului de stat pe anul 2019.
Sumele prevăzute se repartizează prin HCJ, după consultarea primarilor și a președintelui CJ, cu asistența tehnică de specialitate a direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, în termen de 7 zile de la publicarea legii bugetului și se comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice în termen de 3 zile de la adoptarea hotărârii.

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor corespunzătoare cotei de 17,50% din impozitul pe venit. La acest capitol municipiile și orașele nu primesc nimic.

Repartizarea pe unități administrativ-teritorialea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Adauga comentariu