Consiliul Județean Brașov răspunde declarațiilor directorului Construcții SA Sibiu, companie căreia i-a fost reziliat contractul pentru lucrări la Aeroportul Brașov

Rezilierea contractului cu compania Construcții SA Sibiu a generat un scandal al declarațiilor.  Nu asta este însă marea problemă. Faptul că firma a întârziat mult lucrările afectează și alte construcții de la Aeroport care depindeau de ele. Printre acestea și terminalul Aeroportului care este gata în proporție de peste 90%. Adrian Homan, directorul general al companiei a declarat pentru Turnul Sfatului:  „Noi am reziliat contractul, deoarece au fost interesaţi doar de o campanie electorală a anului 2020. Proiectul Aeroportului Braşov este paralizat total, nu mai lucrează mai nimeni în ziua de azi, doar câţiva muncitori. Ei şi-au făcut campanie electorală şi când să continuăm lucrările, nu au mai prelungit contractul. Contractul acesta expira în noiembrie (2020, n.r.), nu era normal să îl prelungească dacă voiau să termine lucrarea?”

Declarația omului de afaceri nu prea se potrivește cu ce este în teren deoarece imaginile de la Aeroport arată progrese vizibile. Presa din Sibiu arată că firma a avut trei contracte reziliate și cu Primăria și Consiliul Județean Sibiu și de fiecare dată a dat vina pe autorități. Se pare că aceastyă metodă este folosită și la Brașov.

Consiliul Județean Brașov a ținut să lămurească situația azi într-o conferință de presă:

Autoritatea contractantă UAT Județul Brașov a încheiat cu antreprenorul SC Construcții SA acordul contractual nr. 1/85/04.01.2019, pentru proiectarea și execuția lucrărilor de construcții și instalații pentru 9 obiecte din cadrul Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav.

Deși autoritatea contractantă a notificat în repetate rânduri antreprenorul cu privire la îndeplinirea defectuoasă a contractului, acesta nu și-a respectat obligațiile contractuale la termenele și în condițiile stipulate în contract, motiv pentru care autoritatea contractantă UAT Județul Brașov a transmis antreprenorului, în data de 07.10.2021, notificarea de reziliere a contractului. În urma efectelor notificării de reziliere, acordul contractual dintre cele două părți a fost reziliat începând cu data de 23.10.2020, din cauza neîndeplinirii acestuia.

Consiliul Judeţean Braşov a contractat experți pentru realizarea unei expertize tehnice extrajudiciare de constatare, iar raportul prezentat de către experți constată că antreprenorul SCC Construcții SA a încălcat prevederile contractului și a întârziat în mod nejustificat execuția lucrărilor, beneficiarul fiind îndreptățit la rezilierea contractului.

La data preconizată de terminare a lucrărilor conform contractului, antreprenorul a executat doar 11,39% din contract. Județul Brașov a făcut demersurile de preluare a amplasamentului, dar, în urma repetatelor tergiversări cauzate de antreprenor, a preluat amplasamentul doar în luna ianuarie 2021.

Însă problemele create de SC Construcții SA afectează și mai grav întreg proiectul. Concret, pe amplasamentul aeroportului se execută lucrări de investiții în baza altor două contracte semnate cu alți antreprenori, iar finalizarea acestora este condiționată de realizarea obiectivelor de investiții care făceau obiectul contractului cu SC Construcții SA. Este vorba despre construcția terminalului de pasageri și de lucrările de balizaj aferente suprafețelor de mișcare aeroportuare, care nu pot fi recepționate fără asigurarea energiei electrice. Or, atât rețeaua de electricitate, cât și uzina electrică ar fi trebuit finalizate până în data de 23 octombrie 2020, de către SC Construcții SA.

De asemenea, pentru recepția la finalizarea lucrărilor la terminalul de pasageri, ISU Brașov a condiționat semnarea de asigurarea utilităților (apă-canal) și de realizarea căilor de acces rutier care să poată fi folosite de autuspecialele ISU. Toate aceste lucrări de asigurare a utilităților, precum și realizarea căilor de acces făceau parte din obligațiile contractuale pe care SC Construcții SA nu le-a îndeplinit.

Imposibilitatea recepționării celor două lucrări - terminalul de pasageri și balizajul, aflate în progres de 91,44%, respectiv 90% - va atrage după sine, cel mai probabil, penalități cerute de cei doi antreprenori și, totodată, un risc major de degradare a echipamentelor din terminal, din cauză că nu nu se poate asigura microclimatul în care acesteaa sunt proiectate să funcționeze. 

 

*Procesul de degradare a structurilor începute în contractul cu SC Construcții SA este semnificativ, din cauză că acestea nu au fost protejate sub nicio formă în iarna care a trecut, deși, prin adresa nr. 17570/29.10.2020, beneficiarul a somat antreprenorul să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru a proteja lucrările executate. Antreprenorul nu a dat curs niciodată acestei somații.

De asemenea, prin adresa nr. 17359/26.10.2020, autoritatea contractantă a somat antreprenorul să desemneze persoanele responsabile pentru predarea-preluarea tuturor documentelor aferente investiției care făcea obiectul contractului și, totodată, pentru preluarea amplasamentului de către beneficiar.

În conformitate cu art. 64.8 din contract, supervizorul avea la dispoziție un termen de maximum 90 de zile (începând cu data de 23.10.2020) pentru a certifica valoarea lucrărilor executate de antreprenor. Primele trei situații de lucrări au fost certificate de supervizor și plătite de beneficiar în termenul contractual, dar cea de-a patra situație de lucrări nu a fost predată de antreprenor pentru a se putea certifica.

Prin adresa nr. 17359/09.11.2020 și ținând cont de corespondența prealabilă cu antreprenorul, Consiliul Judeţean Braşov a convocat reprezentanții antreprenorului la data de 11.11.2020 pe amplasament, pentru predarea bunurilor, documentelor și amplasamentului, inclusiv a ultimei situații de lucrări, în vederea certificării acesteia. Antreprenorul a cerut o amânare până în data de 20.11.2020, invocând pandemia SARS-CoV-2. Beneficiarul a acceptat, sub condiția efectuării probelor tehnologice aferente ultimei situații de lucrări.

Însă, în data de 19.11.2020, Construcţii SA Sibiu a solicitat o nouă amânare, până în data de 18.12.2020, invocând din nou pandemia SARS-CoV-2. Beneficiarul a atras atenția că motivele invocate pentru noua amânare sunt discutabile, dar, în final, a acceptat ca o ultimă amânare predarea-primirea în data de 03.12.2020, cerând, totodată, imperativ, prezentarea ultimei situații de lucrări și efectuarea probelor tehnologice aferente.

În pofida ultimei somații a beneficiarului, antreprenorul a revenit prin adresa cu nr. 4880/02.12.2020, solicitând... o nouă amânare, pentru data de 27.01.2021, motivând că doar o singură persoană poate efectua predarea, iar această persoană este internată în spital.

Prin somația nr. 1135/21.01.2021, Consiliul Judeţean Braşov a dezavuat toate aceste tergiversări din partea antreprenorului și, ținând cont că termenul de 90 de zile prevăzute în acordul contractual pentru certificarea ultimei situații de lucrări expirau în data de 23.01.2021 (sâmbătă), a impus în mod strict ca predarea-primirea să aibă loc în data de 25.01.2021 (luni), fără a mai accepta nicio tergiversare.

În data de 25.01.2021, antreprenorul a depus o ultimă situație de lucrări, însă incompletă, astfel încât, pentru perioada 26.01-12.03.2021, dirigintele de șantier contractat de beneficiar a lucrat, verificat și corectat alături de antreprenor această ultimă situație de lucrări. În consecință, abia în data de 12.03.2021, prin adresa nr. 561/2517/12.03.2021, dirigintele de șantier a înaintat ultima situație de lucrări certificate.

 

Adauga comentariu