Curte de Apel respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de către Construcții SA Sibiu împotriva deciziei CNSC pentru terminalul Aeroportului

Astăzi a fost al treilea termen în judecarea contestației depuse de Construcții SA Sibiu împotriva deciziei CNSC pentru terminalul Aeroportului.

Solutia pe scurt: Anulează ca netimbrată cererea de suspendare a procedurii de atribuire până la soluţionarea plângerii. Respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de către petenta CONSTRUCŢII SA în contradictoriu cu autoritatea contractantă UAT JUDEŢUL BRAŞOV şi intimata ASOCIEREA BOG ART SRL-UTI FACILITY MANAGEMENT SA împotriva Deciziei nr. 988/C1/924,927 din 20.06.2019 emisă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pe care o menţine. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată în condiţiile art. 396 alin.2 cod procedură civilă azi, 12.08.2019.

Conform deciziei CNSC CJ Brașov a fost nevoită să reevalueze ofertele depuse pentru terminalul Aeroportului. În urma reevaluării noul câștigător al licitației este Asocierea BOG’ART SRL - SC UTI Grup SA - SC UTI Facility Management SA.

În acest moment, cu rezultatul de la Curtea de Apel, CJ Brașov poate merge mai departe cu terminalul. Comisia de evaluare a ofertelor a desemnat câștigătoare oferta prezentată de Asocierea BOG’ART SRL (lider asociere) - SC UTI GRUP SA (asociat) - SC UTI FACILITY MANAGEMENT  SA (asociat), după aplicarea criteriului de atribuire și verificarea documentelor-suport aferente probării informațiilor prevăzute în DUAE, cu o valoare de 122.337.126,00 lei fără TVA (145.581.179 lei inclusiv TVA). Valoarea estimată a acestui proiect de investiții a fost de 136.097.300 lei fără TVA (161.955.787 lei inclusiv TVA).

Comisia a întocmit Raportul procedurii în data de 17 iulie și l-a înaintat la ANAP, în vederea obținerii Avizului conform necondiționat pentru întreaga procedură, iar acest aviz final a fost primit.

Termenul pentru realizarea documetanţiilor de proiectare pentru construcțiile și instalațiile terminalului este de 3 luni, iar durata de execuţie a lucrărilor este de 9 luni.

Adauga comentariu