Dezbatere pentru stabilirea taxelor și impozitelor pentru 2020. Revine taxa pe turism. Penalizări importante pentru casele neîngrijite și terenurile agricole lăsate în paragină. Toate taxele se indexează cu indicele de inflație

Primăria a lansat o dezbatere publică privind taxele și impozitele locale. Până pe 28 februarie se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020, către Direcţia Fiscală - dirfiscala@brasovcity.ro sau dirfiscala@dfbv.ro.

În cadrul proiectului de hotărâre se propune indexarea taxelor și impozitelor locale la nivelul anului 2020 cu indicele de inflație aferent anului 2018, respectiv cu 1,34%.

Nivelul impozitului pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință, terenuri cu construcții, se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în ha cu suma corespunzătoare, prevăzute în tabelul următor:


În cazul unui teren amplasat în extravilan impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în ha cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism în mediul urban este egală cu suma corespunzătoare prevăută în tabelul următor:
 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică  se stabilește diferențiat  pe zonele din cadrul localității,  în funcție de suprafețele aferente ativităților respective, după cum urmează :
1) pentru o suprafața aferentă de până la 500 m²
a) 2.533,5 lei – zona A
b) 2.026,80 lei – zona B
c) 1.520,10 lei – zona C
d) 1.013,40 lei – zona D
2) pentru o suprafață mai mare de 500 m²
a) 5.573,70 lei – zona A
b) 5.067 lei - zona B
c) 4.560,30 lei – zona C
d) 4.053,60 lei – zona D

Se propune majorarea cu 500%, începând cu al treilea an, a impozitului pentru terenul agricol neîngrijit timp de doi ani consecutivi, în condițiile stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local. Criteriile de încadrare a terenurilor se stabilesc prin Hotărâre a Consilului Local.

Se propune majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Brașov. Criteriile de încadrare a clădirilor și terenurilor se stabilesc prin Hotărâre a Consilului Local.

Având în vedere că municipiul Braşov este o zona turistică importantă în economia naţională, prin eliminarea taxei hoteliere s-a constatat o diminuare a veniturilor bugetare, iar pentru reechilibrarea bugetară, pe de o parte şi pentru susţinerea şi promovarea turismului local pe de altă parte, propunem adoptarea acestei taxe pentru promovare turistică, în cuantum de 1 leu/zi/turist.

Se mai propune prin proiectul de hotărâre ca taxa de salvamont pentru servicii de cazare să fie de 2 lei/zi/turist, iar pentru servicii de transport pe cablu să fie de 0,80 % din veniturile încasate.

Adauga comentariu