Finanțare pentru agricultura localităților de munte. La Bran va funcționa Centrul Regional al Agenției Zonei Montane

Prin legile zonei montane, adoptate în 2018 în Parlament, a fost creată, cu sursă bugetul de stat, o serie de scheme care oferă ajutor nerambursabil pentru înființarea de unități de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și procesarea cărnii, pentru centre de procesare a laptelui, pentru centre de colectare/prelucrarefructe de pădure, pentru înființarea de centre colectare, spălare și prelucrare primară de piei și lână dar și pentru stâne montane. Bugetul disponibil pentru 2019 este de 112 milioane de lei.

În sprijinul dezvoltării de investiții pentru a valorifica produsele specifice din zona montană la Bran va funcționa Centrul Regional al Agenției Zonei Montane, care va avea arondate județeleBrașov, Dâmbovița și Prahova, anunță Roxana Mînzatu.

Înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificare animalelor/procesare a cărnii în zona montană

• Schema de ajutor nerambursabi lcreată prin legea 331/2018

•Bugetul total al schemei de finanțare: 72 milioane lei

•Buget petru anul 2019: 20 milioane lei

•Se finanțează: realizarea de unităţi de capacitate mică pentru sacrificare aanimalelorrespectiv pentru abatorizarea animalelor și menținerea în condiții optime a cantităților de carne rezultate - 1.000.000 lei; realizarea de unităţi de capacitate mică pentru prelucrarea cărnii respective prelucrarea şi păstrarea/depozitarea în condiţii optime a produselor rezultate urmare prelucrării cărnii - 500.000 lei; realizarea de unităţi de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi prelucrarea cărnii - 1.300.000 lei.

Centre de colectare/prelucrare de lapte în zona montană

• Schema de ajutor nerambursabil create prin legea 296/2018

•Valoarea totală eligibilă maximă a unuiproiect - 1,9 milioane lei

•Bugetul total al schemei - 288 milioane lei

•Bugetul pentru 2019 al schemei - 33 milioane lei

 

Centre de colectare/prelucrarefructe de pădure, ciuperci, plantearomaticeșimedicinaleînzonamontană

•Schema de ajutornerambursabil create prin legea 333 / 2019

•Bugetul total al schemeieste de 316,8milioane lei

•Bugetu pentruanul 2019 este de 32,5milioane lei

•Valoarea maximă eligibilă, fără TVA, permisă pe acest tip de investițieeste de 800.000 lei.

 

Centre colectare, spălare, prelucrare primară de lână și piei în zona montană

•Schema de ajutor nerambursabil create prin legea 330 / 2018

•Bugetul total al schemei este de 24 milioane lei

•Bugetul pentru anul 2019 este de 13 milioane lei

•Se finanțează: realizarea de centre de colectare cu o capacitate de minim 500 tone -  maxim 2.500.000 lei; realizarea de centre de colectare, spălare şi prelucrare primară lână şi piei respectiv pentru colectarea lânii şi a pieilor, sortarea, scuturarea, spălarea şi uscarea lânii, curăţarea pieilor în condiţii optime - maxim 9.500.000 lei.

Înființarea stânelor montane

•Schema de ajutor nerambursabil create prin legea 332 / 2018

•Bugetul total al schemei este de 33,6 milioane lei

•Bugetul pentru anul 2019 este de 12 milioane lei

•Valoarea maximă eligibilă, fără TVA, permisă pe acest tip de investiție este de 300.000 lei

 

Reguli generale de accesare a finanțărilor pentru zona montană

•Sesiunile de primire proiecte se vor derula în perioada 2019-2021, prima urmând a se lansa în perioada următoare.

•Ajutorul maxim nerambursabil susținut de la bugetul de stat variază între 40% și 90% din totalul cheltuielilor eligibile

•Decontarea se face pentru cheltuieli efectuate, in maxim 4 transe/anual

•Durata de implementare a unui proiect de investiție - maximum 2 ani

•Anual, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se stabilesc amplasamentele în localitățile din zona montană unde se realizează tipurile de investiţii menționate mai sus.

 

Adauga comentariu