FOTO O nouă clădire cade pradă dezvoltării Brașovului

Este vorba de imobilul de pe str. Matei Basarab, nr. 3. Și chiar dacă se dorește construirea unei clinici stomatologice ceva pare să nu fie în regulă.
Pe panoul de șantier apare trecut „Demolare și construire clinică stomatologică”. Pe site-ul Primăriei la descriere apare „Desfiinţare cu menţinerea faţadei principale, construire clinică stomatologică, organizare de şantier-regim de înălţime S+P+2E+M”. Și vorbim de aceeași autorizație de construire nr. 1018 din 27.12.2017.

Cum se poate păstra fațada principală dacă imbilul are (avea, pentru că între timp clădirea a fost demolată) regimul de înălțime P+1 și se face un P+2E+M?
Conform regulamentului de urbanism aferent PUG-ului imobilul face parte din Subzona Centrală Situată în Limitele Zonei De Protecție a Valorilor Istorice și Arhitectural-Urbanistice. Mai mult regulamentul precizează că se vor aplica prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent „PUZ – ZONA ISTORICĂ BRAȘOVUL VECHI”, „PUZ - ZONA DE REZERVAȚIE ARHITECTURALĂ CETATE BRAȘOV”. Numai că nu știm exact la ce subzonă se face trimitere.

Știm că această clădire face parte din Ansamblul urban „Blumăna-Dealul Cetății”, sec XVIII-XX, monument istoric de categori B, BV-II-a-B-11297. 
Mai știm, conform regulamentului aferent PUG că „Orice intervenție în zona protejată necesită avizul Ministerului Culturii. În vederea autorizării clădirilor noi cu funcțiuni care se încadrează în specificul zonei, este necesară elaborarea și aprobarea unor documentații de urbanism P.U.Z. cu ilustrareamodului de inserție volumetrică în cadrul arhitectural – urbanistic existent.” PUZ-ul lipsește sau nu a fost făcut public.

Clădirea a fost construită, aproximativ în 1930, și era un corp al Hotelului Bulevard. Corpul avea camere cu confort scăzut. Mai târziu clădirea găzduiește Policlinica de Copii până prin 1985-1986 când se construiește Spitalul de Copii. Clădirea devine mai apoi Policlinica cu Plată, care ulterior, prin procesul de retrocedare ajunge în proprietate privată.

Vedem cu ajutorul lui Google și o evoluție în timp, cel puțin la nivel de fațadă.
Foto 2009

Foto 2012

Foto 2014

Foto 2018. Aici vedem o intervenție la nivelul fațadei, intervenție care îi scade valuarea arhitecturală prin eliminarea elementelor arhitecturale de la geamuri. Mai e de precizat că pentru această intervenție nu am identificat o autorizație de construire așa cum ar fi fost obligatoriu să fi avut pentru desfășurarea lucrărilor.

Revenim asupra subiectului după ce primim mai multe informații de la Primărie și DJC Brașov.

Adauga comentariu