Parcare subterană de 100 de locuri la Maternitate

În comisia de circulație a fost avizată solicitarea Spitalului Clinic de Obstretică-Ginecologie Dr. I. A. Sbarcea pentru construirea unei parcări subterane cu 100 de locuri. Aceasta va avea 4 niveluri, primul nivel subteran va fi o parcare clasică, iar celelalte 3 nivelui subterane vor fi cu sistem automatizat de preluare a mașinii (sistem lift automatizat). 

Acest proiect este în faza de elaborare studiu de fezabilitate. Parcarea este absolut necesară, deoarece nu există spații amenajate în jurul spitalului, nici pentru cadrele medicale și nici pentru vizitatori. În curte sunt câteva locuri unde se poate parca.  În zonă este o singură parcare privată, dar și aceasta este plină de multe ori.

Adauga comentariu