Primăria Brașov vrea să reabiliteze trei poduri peste Ghimbășel și a scos la licitație întocmirea documentațiilor pentru DALI și Proiect Tehnic, dar nu știe când au fost construite

Primăria Brașov vrea să mai reabiliteze trei poduri, deși se chinuie cu Podul Fartec de ani buni. Podul de la Fartec nu este terminat și este o întreagă poveste în spatele proiectului de reparație capital, proiect care costă Brașovul o mulțime de bani.

Primăria a scos la licitație întocmirea documentațiilor tehnice împărțite în trei loturi:

Lot I - Întocmire a documentației tehnice „DALI, PT Reabilitare Pod str. Fântânii peste Ghimbăşel”

Lot II - întocmire a documentației tehnice „DALI, PT Reabilitare Pod str. Institutului peste Ghimbăşel”

Lot III - întocmire a documentației tehnice „DALI, PT Reabilitare Pod str. Plugarilor peste Ghimbăşel”

Valoarea totală a investiției este de 553.000 de lei fără TVA, bani alocați din bugetul municipiului. Criteriul de atribuire este raportul calitate-preț, unde experiența experților are 24% pondere, propunerea tehnică 36% și prețul ofertei 40%. Durata întocmirii documentației pentru fiecare lot este de 12 luni de la semnarea contractului.

Se vor realiza: ridicarea topografică pentru identificarea corectă a realității existente. Studiul topografic va fi vizat de OCPI; studiul geotehnic al amplasamnetului și studiul hidrologic.

Se vor elabora: DALI - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție; Documentațiile pentru avize/acorduri/autorizații; Proiectul tehnic, DDE, Liste de cantități, caiete de sarcini; Proiect pentru obținerea autorizației de construire; Proiect privind organizarea execuției; Documentația pentru urmărirea în timp a construcției.

Podul de pe strada Fântânii peste Ghimbășel este din beton armat - beton precomprimat și asigură legătura între centrul orașului și cartierul Stupini. Are două deschideri (2 x 18 m), o lungime totală de 42,50 metri, o parte casorasbilă de 7,80 m și două trotuare a câte 1,6 metri. Un lucru absolut de neadimis este faptul că în expertiza tehnică se precizează că nu se cunoaște anul construirii podului de pe strada Fântânii și se apreciază că a fost construit în anii 80.

Podul de pe strada Institutului peste Ghimbășel este din beton armat - beton precomprimat și asigură accesul la două institute de cercetare, atât spre oraș, cât și spre DJ 103C, respectiv Ghimbav și cartierul Stupini. Are o singură deschidere (12,5 m), o lungime totală de 12,50 metri, o parte casorasbilă de 7 m și două trotuare a câte 1 metru. Pentru acest pod nu se menționează dacă se cunoaște sau nu anul construirii.

Podul de pe strada Plugarilor peste Ghimbășel este din beton armat - beton precomprimat și asigură legătura între centrul orașului și cartierul Stupini. Are două deschideri (2 x 16 m), o lungime totală de 37,7 metri, o parte casorasbilă de 7,80 m și două trotuare - stânga 1,55 m, drepata 1,4 m. Ca și în cazul podului de pe strada Fântânii, nici aici se cunoaște anul construirii podului de pe strada Fântânii și se apreciază că a fost construit în anii 80.

Pentru cele trei poduri elementele constructive sunt într-o stare avansată de degradare și se recomandă reabilitarea cu înlocuirea unor elemente, se arată în expertiza tehnică.

Adauga comentariu