Școlile doctorale vor fi evaluate. Au autorizații provizorii, după ce în 2016, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a uitat să emită un ghid de evaluare

Evaluarea școlii doctorale, care trebuia să aibă loc la fiecare 5 ani conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, va începe cu o autoevaluare făcută de fiecare universitate până cel târziu pe 15 februarie 2019.

Prin Ordin al ministrului Rovana Plumb, noua metodologie prevede că, în termen de 45 de zile, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) este obligată să realizeze „ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat, respectiv fişele vizitei, adoptate prin hotărâri ale Consiliului ARACIS“.

Evaluarea este realizată de către ARACIS sau de o altă agenție de asigurare a calității din străinătate. Ca element de noutate, evaluatorul va coopta în comisie studenți și experți internaționali.

Încurcături birocratice și autorizații provizorii

Evaluarea trebuia făcută încă din 2016, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011. Nu s-a putut face deroarece, metodologia, emisă atunci de ARACIS, nu a avut și un ghid de evaluare. Ca urmare metodologia a fost abrogată, iar evaluarea a fost amânată. La acest moment școlile doctorale și domeniile de studii doctorale funcționează cu autorizare provizorie.

Un alt element care ar trebui urmărit este dacă la realizarea ghidului de evaluare vor fi implicate CNATDCU (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare) și CNFIS (Consiliul Naţional pentru Finanțarea Învățământului Superior) sau doar ARACIS. În noua metodologie cele două nu sunt menționate.

La Universitatea Transilvania din Brașov pentru Școala Doctorală care are 18 domenii de studii universitare de doctorat se fac evaluări interne anual, în baza unor metodologii proprii. „Noi așteptăm publicarea metodologiei în Monitorul Oficial și apoi realizarea ghidului de evaluare pentru a putea începe procesul de autoevaluare“, a declarat Liliana Rogozea, prorector cu relații publice Universitatea Transilvania Brașov. 

Care sunt noile reguli?

Instituțiile care organizează studii de doctorat trebuie să facă un raport de evaluare internă și să ceară Agenției să evalueze fiecare domeniu în parte.
Agenția numește o comisie de experţi care analizează raportul de evaluare internă și verifică, prin vizite la universitatea solicitantă, dacă instituția îndeplinește standardele pe domenii şi face propriul raport de evaluare.

La finalul evaluării Agenția propune Ministerului Educaţiei menținerea sau retragerea acreditării școlilor doctorale. De asemenea, poate propune retragerea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat care nu îndeplinesc noile criterii.

În cazul în care o școală doctorală nu îndeplinește standardele de calitate Ministerul Educației trimite avertisment în maximum 5 zile după ce Agenția a informat instituția cu privire la nerespectarea standardelor . Instituția organizatoare are la dispoziție un an în care să ceară o nouă evaluare din partea agenției care a realizat evaluarea anterioară. În caz contrar, raportul de evaluare devine definitiv, iar domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza, pentru acesta, admitere de noi studenți doctoranzi.

Dacă și în raportul suplimentar Agenția constată nerespectarea standardelor de calitate, domeniul de studii universitare de doctorat intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza, pentru acesta, selecție de noi studenți doctoranzi. O școală doctorală care și-a pierdut acreditarea poate să se reacrediteze, după cel puţin 5 ani de la pierderea acestei calităţi, numai în urma reluării procesului de acreditare.

 


Adauga comentariu