Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria” Brașov – în elita spitalelor cu un înalt nivel de calitate a serviciilor medicale

Prin Ordinul Nr. 312/31.08.2020, emis de Președintele ANMCS, Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria” Brașov a fost încadrat în categoria a II-a de acreditare - ACREDITAT CU RECOMANDĂRI (punctaj total obținut: 92,06%, procentaj indicatori cu punctaj cu -10: 0,93%) ceea ce reflectă capacitatea managementului spitalului, cu susținerea și sprijinul nemijlocit, al Direcției Medicale a Ministerului Apărării Naționale, pentru atingerea tuturor obiectivelor propuse, la cele mai înalte standarde. 

Cu prezenţa sa emblematică în viaţa urbei, mândrindu-se cu faptul de a fi cel mai vechi dintre spitalele care deservesc în prezent populaţia braşoveană, Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria” Brașov completează oferta de servicii de sănătate din județ şi din regiunea sa geografică, alături de celelalte unităţi publice sanitare cu paturi și ambulatorii și furnizează servicii medicale tuturor angajaţilor sistemului de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească din teritoriul arondat, precum şi celorlalte categorii de asiguraţi. 

Viziunea echipei manageriale a SMU Brașov este de a oferi servicii de sănătate ireproşabile, prin competenţe profesionale deosebite şi tehnologii de ultimă generaţie, având ca deziderat „Spre excelenţă, prin competenţă, profesionalism şi dedicaţie, în interesul omului”. De asemenea, se doreşte impunerea unui nou standard pentru serviciile medicale oferite din aria noastră de responabilități, dar și în judeţele limitrofe, prin promovarea bunelor practici medicale şi implementarea tehnologiilor inovatoare, astfel încât fiecare pacient să fie tratat ca fiind cel mai important, iar toate eforturile să fie canalizate pentru a preveni, a diagnostica, a trata şi a oferi îngrijiri medicale la standarde internaţionale, îmbunătăţind calitatea vieții pacienţilor spitalului.

Managementul actual al spitalului urmăreşte în primul rând interesul public şi este îndreptat spre îndeplinirea scopului său: furnizarea de servicii medicale performante pentru un număr cât mai mare de pacienţi care necesită asistenţa medicală și se adresează spitalului. 

Priorităţile avute în vedere sunt cele legate de orientarea către pacienţi, prin creşterea încrederii în serviciile medicale, precum şi prin dezvoltarea permanentă a gamei de servicii în concordanță cu nevoile populației deservite, abordarea holistică a pacientului prin oferirea unor servicii medicale și de îngrijire complete adaptate nevoilor fizice, psihice, sociale şi spirituale prin intermediul echipelor multidisciplinare, servicii continue, în condiţii de siguranţă cu minimizarea riscurilor, respectând drepturile pacienţilor şi având în vedere permanent satisfacţia pacientului şi creşterea calității vieții membrilor comunității deservite, demonstrarea calităţii serviciilor prin angajamentul personalului, printr-un grad ridicat de integritate profesională și competenţă, prin dezvoltarea continuă a instruirii personalului, satisfacerea cerinţelor tuturor părţilor interesate, începând cu pacientul, cât şi personalul angajat şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii. 

Sursă foto: Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale

 

Adauga comentariu