VIDEO Alexandru Grigoriu a fost retras din funcția de manager interimar al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în urma unui scandal generat de lupta pentru conducerea unității

Probleme la Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Managerul interimar Alexandru Grigoriu numit prin dispoziție a președintelui CJ Brașov a fost retras din funcție. În locul său este numit manager interimar dr. Bîgiu Nicușor Florin. Acesta își va intra în rol începând de luni, 18 martie 2018.

Concursul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie este în acest moment suspendat ca urmare a unei decizii pronunțată de instanță în urma contestării depuse de Alexandru Grigoriu pe rolul Tribunalului Brașov – Secția de contencios administrativ și fiscal.

În raportul privind activitate managerială, semnat de toții membrii Consiliului de Administrație, se arată problemele identificate:
1. Neorganizarea examenelor pentru ocuparea posturilor vacante de aproximativ 10 luni, conform HCJ nr. 162/30.05.2018
2.Neducerea la îndeplinire a HCJ nr. 11 din 29.01.2019, respectiv negocierea și semnarea contractului de închiriere pentru sediul secției de psihiatrie care a dus la primirea notificării de evacuare. 
3. Neducerea la îndeplinire a HCJ nr. 3 din 04.03.2019, respectiv nepunerea la dispoziție a Comisiei de concurs examen manager a mijloacelor de ănregistrare audio-video și a bibliografiei printate. Nu s-au luat măsuri de protecție a afișării la avizierul spitalului a deciziei comisiei de concurs.
4.Neaducerea la cunoștința Consiliului de administrație a citației de la Tribunalul Brașov sosită la sediul Spitalului. Nerespectarea solicitării Instanței de judecată de a depune documente și înscrisuri din partea Spitalului în dosarul 859/62/2019.

Probleme la nivel de funcționarea Spitalului pe care dr. Bîgiu Nicușor Florin, noul manager interimar, își propune să le rezolve cu prioritate sunt aducerea înapoi a specialiștilor pe tromboliză, specialiști care au plecat datorită managerului Alexandru Grigoriu și asigurarea unui spațiu necesare desfășurării unei cercetări pe partea de recuperare afecțiuni neurologice, mai exact pentru persoane cu paralizie la membrele superioare, cercetare care redă mobilitatea mâinilor și care este blocată de aproximativ un an de fostul manager.

Față de situația fostului manager interimar Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov face următoarele precizări:
„Candidatul Grigoriu Ioan-Alexandru, eliminat din concurs din cauza nerespectării procedurii, întocmite conform legii, a contestat în instanță procedura de concurs pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie. Asta deși atât membrii Comisiei pentru concurs cât și cei ai Comisiei pentru soluționarea contestațiilor, legal constituite, i-au respins candidatului, în unanimitate, dosarul de candidatură. Facem precizarea că, membrii acestor comisii au o vastă experiență în managementul din domeniul sănătății, în unități medicale de prestigiu din Brașov, dar și la nivelul Facultății de Medicină a Universității „Transilvania”, care îi recomandă fără nicio îndoială pentru luarea de decizii absolut corecte și bazate exclusiv pe legislația în vigoare. 

Dreptul candidatului Grigoriu Ioan-Alexandru de a contesta în instanță decizia eliminării din concurs fiind prevăzut de lege, în urma acțiunii depuse, pe rolul Tribunalului Brașov – Secția de contencios administrativ și fiscal – a fost înregistrat dosarul nr. 859/62/2019, care are ca obiect „suspendarea provizorie a executării”. Instanța a pronunțat, pe 05.03.2019, o hotărâre în sensul suspendării concursului, hotărâre care nu este, însă, definitivă.

La judecarea la fond a cauzei, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și Comisia pentru concurs nu au fost, practic, reprezentate în fața instanței! Mai exact, citația emisă de către oficialii Tribunalului Brașov și trimisă la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie din Brașov ne-a parvenit după 30 de minute de la momentul pronunțării Hotărârii judecătorești numărul 195/05.03.2019, din dosarul nr. 859/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov!

Comisia care va cerceta întreaga stare de fapt urmează să stabilească exact cauza și persoana/persoanele, din unitatea medicală, care a/au împiedicat, practic, exercitarea dreptului la apărare, drept care este garantat de Constituția României.

, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie din Brașov și Comisia pentru concurs nu au intrat nici în posesia sentinței pronunțată în dosarul nr. 859/62/2019 și, implicit, a motivării, sentință care a fost, cu certitudine, comunicată de către oficialii Tribunalului Brașov tuturor părților în proces.

Hotărârea judecătorească numărul 195/05.03.2019, din dosarul nr. 859/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov nu ne-a parvenit până astăzi, 14.03.2019. Gravitatea situației este evidentă din cauză că termenul de 5 zile, prevăzut de lege pentru înaintarea recursului, a expirat miercuri, 13.03.2019! Pe cale de consecință, organizatorii concursului pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie din Brașov nu vor fi reprezentați nici în calea de atac, la Curtea de Apel Brașov, la momentul judecării recursului în dosarul nr. 859/62/2019. Constatăm, practic, repetitivitatea în ceea ce privește împiedicarea exercitării dreptului la apărare care, potrivit Art.24 din Constituția României, este garantat.

La acest moment, candidatul Grigoriu Ioan-Alexandru, eliminat din concurs din cauza nerespectării procedurii întocmite conform legii, a solicitat instanței și anularea concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pe rolul Tribunalului Brașov – Secția de contencios administrativ și fiscal - fiind înregistrat dosarul nr. 858/62/2019, dosar în care sperăm ca toate documentele trimise de către oficialii Tribunalului Brașov să ne fie comunicate la timp, potrivit prevederilor legale.

Asigurăm opinia publică de faptul că procedura de concurs a fost întocmită potrivit legislației în vigoare și respectată întocmai! În funcție de deciziile instanțelor de judecată, care vor fi puse de îndată în aplicare, desemnarea prin concurs a managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie din Brașov se va face în mod corect, în conformitate cu legislația în vigoare.”

Adauga comentariu